מה משפיע על אכסון השתן בגוף שלנו ועל בריחת השתן כתוצאה מכך